AuDXPro – przesiewowe badanie słuchu OAE

Otoemisja akustyczna jest zjawiskiem polegającym na generowaniu cichego sygnału akustycznego, który powstaje w ślimaku na skutek ruchów komórek słuchowych zewnętrznych. Zjawisko to można zaobserwować u prawie 100% prawidłowo słyszących ludzi (z wyjątkiem osób z problemami neurologicznymi, u których można zarejestrować OAE, natomiast występuje brak ABR). Wysoka korelacja pomiędzy prawidłowo pracującym zmysłem słuchu a OAE została wykorzystana do budowy nieinwazyjnego testu oceniającego słuch. Wyróżnia się dwa typy otoemisji akustycznej – otoemisję spontaniczną oraz wywołaną. Tylko dla wywołanej korelacja z prawidłowym słyszeniem jest wysoka, więc tylko wywołana jest wykorzystywana do zastosowań klinicznych. Istnieją dwie metodologie wywoływania OAE – pierwsza to stymulacja ucha przy pomocy trzasku, a druga – przy pomocy pary czystych tonów o określonym (najczęściej 65 – 55 dB lub 65 – 65 dB) natężeniu.

Cechy szczególne:

Przenośny aparat umożliwiający diagnostykę słuchu u pacjentów w każdym wieku, wyposażony w kolorowy ekran LCD oraz przyjazne użytkownikowi oprogramowanie.

 • platforma DSP Analog Devices
 • system czasu rzeczywistego
 • graficzny interfejs użytkownika – duży, kolorowy ekran LCD umożliwiający sterowanie urządzeniem oraz graficzną prezentację danych
 • możliwość przełączania pomiędzy dwoma typami badań oraz manipulacji protokołami badania
 • generowanie stymulacji i zbieranie sygnałów akustycznych z ucha
 • szybki i pewny wynik – tylko 10 sekund potrzebne na przeprowadzenie testu
 • obiektywne badanie – brak interakcji z pacjentem
 • automatyzacja badania – brak konieczności interpretacji wyników
 • drukowanie wyników testu na naklejkach termicznych przy użyciu drukarki graficznej
 • różnorodne media komunikacyjne (USB, IrDA, RS232).

  

  

Warstwa aplikacji


 • generowanie stymulacji – budowanie oraz generowanie stymulacji akustycznej
 • przetwarzanie odpowiedzi – kolekcjonowanie, przetwarzanie oraz analiza odpowiedzi ucha
 • baza pacjentów – zarządzanie bazą zleceń oraz wyników testów pacjentów
 • interfejs użytkownika – obsługa interfejsu graficznego oraz graficzna prezentacja danych
 • wydruk etykiet – wydruk naklejanych etykiet z wynikami przeprowadzonego testu.

Warstwa systemu operacyjnego


 • jądro RTOS – dedykowany system czasu rzeczywistego stworzony na potrzeby specyficznych wymogów testu
 • zarządzanie pamięcią – zarządzanie rezerwacją pamięci i dostępem do danych oraz obsługa stronicowania pamięci programu
 • zarządzanie energią – zarządzanie zużyciem energii elektrycznej oraz procesem ładowania baterii
 • system plików – zarządzanie plikami przechowywanymi na potrzeby interfejsu graficznego
 • podsystem GUI – biblioteka implementująca elementy interfejsu graficznego (okna, pola tekstowe, listy wyboru, przyciski, etc.) dedykowane dla wyświetlacza graficznego LCD
 • aktualizacja oprogramowania – obsługa aktualizacji F/Wu urządzenia oraz zarządzanie plikami konfiguracyjnymi
 • synchronizacja danychpobieranie zleceń wykonania testów oraz odsyłanie uzyskanych wyników do aplikacji PC
 • zegar systemowy i kalendarz – obsługa zegara systemowego i kalendarza

Warstwa sterowników


 • host USB, Urządzenie USB, RS232, IrDA, 1-Wire, I2C – grupa sterowników obsługujących magistrale komunikacyjne i interfejsy używane do komunikacji z innymi urządzeniami
 • Flash, EEPROM – sterownik dostępu do pamięci zewnętrznej: Flash, EEPROM
 • LCD – obsługa graficznego wyświetlacza LCD
 • drukarka – stos sterowników różnych termicznych drukarek graficznych
 • kodek AC97 – sterownik sprzętowego konwertera analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego
 • bateria – sterownik kontrolera baterii
 • przyciski – obsługa przycisków znajdujących się na obudowie urządzenia.

Projekt

Środowisko programistyczne:
 • Visual DSP++
 • sprzętowy debuger Apex-ICE
Język programowania:
 • assembler
Wielkość: 30 osobo-miesięcy

  

  

You cannot copy content of this page