Projekt i dokumentacja

UML

Unified Modeling Language - definiuje zunifikowany język do modelowania, zawierający pojęcia i notacje służące do obiektowej analizy, modelowania i projektowania.

CWM

Common Warehouse Metamodel - definiuje metamodel reprezentujący zarówno metadane biznesowe, jak i techniczne, które często występują w magazynach danych, a także w systemach analizy danych biznesowych. Standard ten jest wykorzystywany jako podstawa wymiany danych pomiędzy heterogenicznymi systemami informatycznymi dostarczanymi przez różnych dostawców, takimi jak magazyny danych czy systemy umożliwiające analizę danych biznesowych.

MOF

Meta Object Facility - jest standardem OMG definiującym typowy abstrakcyjny język pozwalający na specyfikowanie metamodeli. MOF definiuje podstawowe elementy, składnię oraz strukturę metamodeli, które są wykorzystywane w celu budowy zorientowanych obiektowo modeli systemów dyskretnych.

You cannot copy content of this page