Projekt i dokumentacja

UML

Unified Modeling Language - definiuje zunifikowany język do modelowania, zawierający pojęcia i notacje służące do obiektowej analizy, modelowania i projektowania.

CWM

Unified Modeling Language - definiuje zunifikowany język do modelowania, zawierający pojęcia i notacje służące do obiektowej analizy, modelowania i projektowania.

MOF

Meta Object Facility - jest standardem OMG definiującym typowy abstrakcyjny język pozwalający na specyfikowanie metamodeli. MOF definiuje podstawowe elementy, składnię oraz strukturę metamodeli, które są wykorzystywane w celu budowy zorientowanych obiektowo modeli systemów dyskretnych.

You cannot copy content of this page