Integracja systemów IT

Efektywne zarządzanie danymi w organizacji, bezpieczeństwo ich przechowywania, kontrola dostępu oraz automatyzacja przetwarzania to kluczowe elementy sukcesu rynkowego. Dzięki umiejętności słuchania i rozumienia biznesu oraz znajomości najnowocześniejszych narzędzi IT łączymy podsystemy, aby zapewnić organizacji.

Zakres usług

Rozpoznawanie potrzeb organizacji

Określenie kluczowych obszarów oraz elementów niezbędnych do zapewnienia organizacji sprawnego i efektywnego systemu informatycznego, który będzie zespalał różne sfery techniki komputerowej.

Rozpoznawanie i ocena istniejącego ryzyka

Audyt wdrożonych i funkcjonujących rozwiązań komputerowych. Określenie niezbędnych oraz opcjonalnych inwestycji. Określenie przyczyn nieudanych wdrożeń.

Opracowanie założeń systemu

Usprawnienie i optymalizacja procesów wewnątrz i na styku z organizacją, zmierzająca do zapewnienia mechanizmów i zasobów umożliwiających wdrożenie oraz harmonijną pracę systemów informatycznych wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Projekt systemu

Planowanie funkcjonalności oraz struktury systemu wraz z doborem konkretnych rozwiązań (okablowania strukturalnego, technologii sieciowych, infrastruktury telekomunikacyjnej, oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz dedykowanego), w celu stworzenia spójnego systemu informatycznego.

Wsparcie procesów wykonawczych

Nadzór nad wykonaniem, instalacją i wdrożeniem poszczególnych elementów systemu, ich integracją oraz walidacją.

Obszary działalności

Obszary działalności

Bezpieczeństwo IT

Infrastruktura IT

Oprogramowanie

Analizy

Analiza potrzeb

Identyfikacja zarówno kompleksowych potrzeb organizacji jako całości, jak również specyficznych potrzeb pracowników jako odbiorców systemu. Analiza zgromadzonych materiałów wraz z przedstawicielami klienta w celu określenia wymagań uwzględniających specyfikę dziedziny w której organizacja się porusza. Zaproponowanie rozwiązania spełniającego potrzeby użytkowników oraz kadry zarządzającej.

Analiza opłacalności inwestycji

Analiza „cost-benefit” określająca poziom zwrotu z planowanej inwestycji (ROI), jeszcze przed jej rozpoczęciem.

Analiza wykonalności (Feasibility analysis)

Analiza stanowiąca podstawę do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji lub o jej zaniechaniu.

Analiza ryzyka

Projekty

Funkcjonalne

Definiujące, klasyfikujące i opisujące wymagania jakie organizacja jako całość i poszczególni użytkownicy stawiają systemowi. Projekt taki powinien zawierać wstępną koncepcję rozwiązania skutkującego spełnieniem tych wymagań.

Techniczne

Opisujące koncepcję, narzędzia, technologie, procesy wykonawcze i wdrożeniowe rozwiązania informatycznego, którego efektem będzie spełnienie wymagań klienta. Projekt ten powinien uwzględniać rzeczywiste dane o środowisku klienta oraz oddziaływanie projektu na organizację.

Wykonawcze

Przedstawiające dane techniczne dotyczące planowanego wdrożenia, ze szczegółami konfiguracyjnymi urządzeń i oprogramowania.

You cannot copy content of this page