Aplikacje przetwarzające i analizujące dane

Oprogramowanie medyczne

Przesiewowe badanie słuchu

System audiologiczny dedykowany do wykonywania automatycznych, przesiewowych badań słuchu u niemowląt.

System wykonuje następujące badania: Auditory Brainstem Response (ABR) – Wzbudzone Potencjały Pnia Mózgu, Otoacoustic Emissions (OAE): DP&TE – Otoemisja Akustyczna.

Kliniczny system audiologiczny

Zaawansowany system analizy ABR.

Równoległe przetwarzanie danych PC i DSP.

Generowanie sygnałów i zbieranie EEG wykonywane przez DSP.

Zaawansowana analiza danych, generowanie i dostosowywanie raportów, zarządzanie i wymiana danych przechowywanych w bazach danych.

Komunikacja PC – DSP realizowana przez RS232 i USB.

Słuchowe potencjały stanu ustalonego

System diagnostyczno/pomiarowy ASSR.

ASSR jest elektrofizjologiczną reakcją mózgu na stymulację akustyczną (podobną do ABR – potencjały słuchowe pnia mózgu).

Oprzyrządowanie systemu zawiera słuchawki (źródło bodźca), elektrody umieszczane na skórze głowy umożliwiające pomiar sygnałów oraz urządzenie generujące stymulację i kolekcjonujące sygnały elektryczne.

Stosowany bodziec to czyste tony modulowane częstotliwościowo (FM) lub amplitudowo (AM).

Sygnał generowany przez system może osiągać do 120 dB HL.

Transport publiczny

Punkt sprzedaży biletów

Aplikacja dedykowana do sprzedaży biletów oraz innych „produktów komunikacyjnych”.

Zarządzanie danymi przy użyciu kart ITSO.

Programowanie kart oraz drukowanie na kartach (logo przewoźnika, zdjęcia użytkownika…).

Generowanie raportów sprzedażowych.

Analiza poprawności rozkładów jazdy

Bazujący na lokalizacji GPS system analizujący trasy przejazdów autobusów.

Analiza rozkładów jazdy, efektywności tras oraz punktualności przejazdów.

Systemy pomiarowe

Monitor obciążeń

Aplikacja wizualizująca cztery rodzaje danych: obciążenie procesora(ów), obciążenie pasma w rozbiciu na protokoły, przepływ danych w rozbiciu na protokoły, ogólne obciążenie pasma.

Ilość oraz rozmieszczenie elementów monitorowanych jest w pełni definiowalna przez użytkownika.

System oceny jakości linii energetycznych

Zaawansowana analiza jakości prądu.

Automatyczne wykrywanie usterek.

Środowiska programistyczne (IDE)

 • Visual Studio 2003
 • Visual Studio 2005
 • Visual Studio 2008
 • Borland Delphi
 • Eclipse

Języki programowania

 • C++
 • C#
 • Java
 • Visual Basic
 • Delphi (Pascal)

Komponenty i biblioteki zewnętrzne

 • MFC
 • Cristal Reports
 • Xtreme ToolkitPro
 • Stingray
 • Component One

You cannot copy content of this page