Aplikacje bazodanowe

Oprogramowanie medyczne

Kompleksowy system

dla przychodni i gabinetów medycznych

Przechowywanie oraz przetwarzanie danych demograficznych oraz medycznych pacjentów – Elektroniczny Rekord Pacjenta (EPR).

Zarządzanie grafikami pracy oraz zasobami przychodni.

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zdalne umawianie wizyt (WWW) oraz powiadamianie pacjentów (Email, SMS).

Komunikacja oraz wymiana informacji z systemami klasy HIS – HL7.

Raporty i statystyki.

Moduł bazodanowy

dla aplikacji diagnostycznych

Przechowywanie danych demograficznych pacjentów oraz wyników badań.

Definiowalny zestaw danych oraz wygląd aplikacji.

Predefiniowane diagnozy.

Wsparcie dla słowników IDC-9 i IDC-10.

Komunikacja oraz wymiana informacji z systemami klasy HIS – HL7.

Raporty i statystyki.

Transport publiczny

Hurtownia danych

Hurtownia danych oraz generator raportów dla scentralizowanego systemu zarządzającego sprzedażą biletów.

Zapewnia szybką analizę danych dla całej firmy.

Wspiera wiele przemysłowych oraz firmowych standardów wymiany danych w formie binarnej oraz w postaci XML.

Środowiska programistyczne

 • Visual Studio 2003
 • Visual Studio 2005
 • Visual Studio 2008
 • Borland Delphi
 • Eclipse

Języki programowania

 • C++
 • C#
 • Java
 • Visual Basic
 • Delphi (Pascal)

Systemy bazodanowe

 • MS SQL Server
 • Oracle
 • MySQL
 • PostgreSQL

You cannot copy content of this page