Infrastruktura

Według DiS w Polsce działa aktualnie ponad 200 centrów zajmujących się świadczeniem usług opartych na zaawansowanych technologiach informatycznych. Aż 71 centrów specjalizuje się w informatyce. Blisko 20 podmiotów zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową zarówno w dziedzinie informatyki, jak i technik bardziej tradycyjnych (przemysł maszynowy, elektronika). Wśród centrów IT ponad połowa zajmuje się przetwarzaniem danych, pozostałe rozwojem oprogramowania.

Zaplecze naukowo - technologiczne

Za inwestycjami w Polsce przemawia duża liczba dobrze wykształconych absolwentów uczelni technicznych, pracowników naukowo – badawczych oraz wiele istniejących już jednostek badawczo-rozwojowych (ok. 200), ośrodków Polskiej Akademii Nauk (ok. 80) i placówek akademickich (około 130). Dodatkowo atutem jest rosnąca liczba parków technologicznych zlokalizowanych blisko znaczących ośrodków akademickich, których podstawowym zadaniem jest zwiększenie efektywności praktycznego wykorzystania wyników prac naukowo-badawczych i rozwojowych w biznesie. W Polsce działają obecnie 34 parki technologiczne.

Na Śląsku działają:

Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii, skupiające ponad 20 różnych instytucji zaplecza badawczego w regionie (7 wyższych uczelni, 5 instytutów naukowych, kilka ośrodków badawczo-rozwojowych), którego koordynatorem jest Politechnika Śląska.

Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” mający na celu zintensyfikowanie transferu technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek B+R z regionu śląskiego do MŚP. Technopark Gliwice jest ważnym składnikiem sieci efektywnej komercjalizacji technologii w regionie śląskim. W tworzeniu tej sieci wzięli udział przedstawiciele największych centrów innowacji w Europie, tj. z Aachen (Niemcy), Leuwen (Belgia) i WDA (Walia).

W Krakowie utworzono:

Krakowski Park Technologiczny, który został założony przez trzy największe uczelnie krakowskie: Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo – Hutniczą i Uniwersytet Jagielloński.

Kapitał intelektualny

Polacy stanowią ponad połowę nowych obywateli Unii Europejskiej.


Dodatkowo Polskę charakteryzuje wysoki poziom systemu edukacyjnego, który przekłada się na konkretne osiągnięcia naukowe. To do polskich naukowców należą takie sukcesy jak odkrycie pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego, opracowanie technologii produkcji niebieskiego lasera, stworzenie metody produkcji najmniejszych syntetycznych diamentów na świecie, czy też wyodrębnienie komórek macierzystych ze szpiku kostnego.

O jakości polskiej myśli naukowo-technicznej najlepiej świadczy fakt, iż największe światowe korporacje lokują w Polsce centra badawczo-rozwojowe. Polscy specjaliści sektora IT są bardzo chętnie zatrudniani nie tylko przez międzynarodowe koncerny w Polsce, ale również za granicą i stanowią duży odsetek menadżerów odpowiedzialnych za działalność działów badań i rozwoju w największych światowych korporacjach.

Potencjał Polski to przede wszystkim:

20 milionów młodych, wyedukowanych i znających języki obce osób


Oczywiście nie trzeba dodawać, że polscy studenci doskonale znają języki obce. Ponad połowa zna angielski w stopniu co najmniej dobrym, a większość jest zaznajomiona z jego podstawami. Drugim pod względem popularności językiem wśród polskich studentów jest niemiecki, potem są rosyjski, francuski i hiszpański.

50% społeczeństwa ma mniej niż 35 lat

Ponad 2 miliony osób kształci się w szkołach wyższych

Polska to dwa miliony studentów. W wyższych uczelniach uczy się prawie połowa populacji pomiędzy 19 a 24 rokiem życia, a wskaźniki te wciąż rosną. W 2003 roku mury uczelni opuściło 366 tysięcy absolwentów, a w 2006 już 394 tysiące. Co ciekawe, coraz więcej osób podejmuje studia doktoranckie. W 2006 było ich aż 35 tysięcy. Biorąc pod uwagę, że Polska to duży kraj, nic dziwnego, że jest na pierwszym miejscu w regionie pod względem liczby studentów.

448 ośrodków nauczających na poziomie wyższym

Główne ośrodki naukowe w Polsce to Kraków, Warszawa, Śląsk, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Łódź, Opole.

Lojalne i pracowite społeczeństwo

Nasze biuro

Internet

Posiadamy dwie niezależne linie 100MB każda, pozwala to na swobodne prowadzenie video konferencji, dzielenie pulpitu itp

Środowisko pracy:

Nasze biuro ulokowane jest w jednym z największych biurowców w centrum Gliwic. Biuro posiada całą niezbędną infrastrukturę techniczną: linie internetowe, telefoniczne, salę konferencyjną itp., wyposażone jest także w klimatyzację.

Laboratorium

Nasze laboratorium wyposażone jest w oscyloskop, multimetr, stacje lutownicze, debuggery programowe i sprzętowe dla najczęściej używanych mikrokontrolerów oraz DSP. Mamy także do dyspozycji (w przypadku projektów audiologicznych) sztuczne ucho, analizator stanów logicznych a także tzw. sniffery (RS232, RS485, USB).

You cannot copy content of this page