Hoylu Interactive Board

Intuicyjne i proste w użyciu narzędzie do współdzielenia przestrzeni roboczej, dla wielu użytkowników, niezależnie od używanej platformy.
Głównym celem jest wspomaganie procesów biznesowych oraz projektowych przy pomocy wizualizacji danych oraz integracji z zewnętrznymi narzędziami.

Cechy szczególne:

 • interaktywna tablica dla wielu użytkowników
 • import oraz export danych
 • wieloplatformowość: Linux, Windows, IOS, Mac, Android
 • dedykowany zestaw projektorów przy rozwiązaniu stacjonarnym
 • wspomaganie procesów biznesowych oraz projektowych
 • integracje z zewnętrznymi systemami
 • wbudowane narzędzia do wizualizacji danych oraz raportowania
 • dedykowane rozwiązania dla sektora budowlanego
 • wsparcie projektów prowadzonych metodologią Agile

Zasada działania:

Wieloplatformowa aplikacja kliencka zapewnia ciągła synchronizację z innymi uczestnikami oraz wizualizację danych podczas wspólnych sesji, natomiast backend odpowiada za szybki przesył pomiędzy klientami, serializację danych oraz integrację z systemami zewnętrznymi.

Każda akcja użytkownika jest serializowana do postaci wiadomości opisującej stan modyfikowanego obiektu oraz rozsyłana do podłączonych klientów oraz systemu odpowiadającego za agregowanie oraz przechowywanie danych. Po odebraniu takiej wiadomości aplikacja kliencka aktualizuje swój stan oraz wizualizuje otrzymane dane.

Zastosowanie:

 • Wspomaganie przedsięwzięć budowlanych od momentu projektowania, aż do dokumentowania postępów czy odbioru nieruchomości
 • Wspomaganie procesów produkcyjnych opartych na metodologii Agile
 • Spotkania biznesowe
 • Workshopy
 • Zarządzanie zadaniami
 • Burze mózgów

Projekt:

 • Poszczególne warstwy:
  • Aplikacja kliencka
  • Serwis transmisji danych
  • Serwis integracji rozwiązań firm zewnętrznych
  • Warstwa przechowania oraz synchronizacji danych
 • Budowa systemu:
  • .Net Core
  • Kotlin
  • Node.js
 • Aplikacja kliencka:
  • React
  • Svelte
  • Electron
 • Integracje zewnętrzne:
  • Jira
  • Agility
  • MS Teams
  • Webex
  • Active Directory
  • Okta
  • MS Office
  • YouTube

You cannot copy content of this page