Outsourcing w Polsce

Polska stała się interesującym punktem na mapie branż zaawansowanych technologii tj. informatycznych, telekomunikacyjnej, biotechnologii, nanotechnologii i robotyki. Liczba firm inwestujących w takie przedsięwzięcia w Polsce systematycznie rośnie. Są wśród nich globalne koncerny IT, motoryzacyjne, lotnicze, kosmetyczne i farmaceutyczne, które lokalizują w Polsce swoje centra badawczo-rozwojowe. Do tej pory globalne koncerny ulokowały tu około 40 takich ośrodków.
Podmioty które ciągle się wahają potrzebują informacji dlaczego warto skorzystać z usług polskich firm, jak wygląda rynek outsourcingowy w Polsce, jak wygląda infrastruktura oraz jaki poziom wykształcenia reprezentują młodzi ludzie.

Dlaczego polska

Jest wiele powodów dla których warto outsourcingować w Polsce. Gospodarka w Polsce należy do najszybciej rozwijających się a wysoki poziom polskiej edukacji przekłada się na konkretne osiągnięcia naukowe. Jeśli dodać do tego strategiczne położenie w centrum Europy, dużą przedsiębiorczość Polaków a zarazem dużą gościnność – Polska staje się idealnym miejscem do outsourcingu. Poniżej 10 najważniejszych argumentów dlaczego warto outsourcingować w Polsce.

10 argumentów za outsourcingiem w Polsce

 1. Strategiczne położenie – w sercu kontynentalnej Europy
 2. Wzrost PKB dwa razy wyższy niż w Europie Zachodniej
 3. 1 miejsce w rankingu planowanych inwestycji w Europie
 4. 2 miejsce w Europie pod względem zaufania inwestorów
 5. 5 miejsce na świecie w rankingu najlepszych lokalizacji dla BIZ
 6. Doskonałe zaplecze infrastrukturalne
 7. Ogromny potencjał intelektualny
 8. Silne tradycje matematyczne
 9. Obecność największych firm informatycznych w Polsce
 10. Piękny kraj

Polskie firmy outsorcują w Polsce

Od kilku lat wewnętrzny rynek outsourcingu odnotowuje systematyczny wzrost. O ile w latach 2007-2009 klienci nadal zlecali podwykonawcom głównie proste usługi (np. czystościowe, ochroniarskie), o tyle od początku 2010 r. możemy obserwować wzmożone zainteresowanie usługami biznesowymi (Business Process Outsourcing, BPO).

Jeśli chodzi o strukturę wydatków, to największym odbiorcą na polskim rynku usług informatycznych pozostaje od kilku lat sektor bankowo-finansowy oraz administracja publiczna. Największą część rynku usług IT w Polsce stanowi sektor usług integracyjnych. Trzeba jednak zaznaczyć, że to właśnie rynki usług outsourcingowych i konsultingowych należą do rozwijających się najdynamiczniej.

Branże najbardziej zainteresowane w najbliższych latach outsourcingiem informatycznym to finanse i bankowość a także telekomunikacja, handel i przemysł ciężki.

Z danych Audytelu, warszawskiej firmy analityczno-doradczej specjalizującej się w zaawansowanych rozwiązaniach informatycznych dla dużych przedsiębiorstw, wynika, że coraz więcej firm zlokalizowanych w Polsce deklaruje chęć oddania poszczególnych sfer działalności firmom zewnętrznym (outsourcing IT). Spośród przedsiębiorstw korzystających z usług outsourcerów blisko jedna trzecia zamierza rozszerzyć zakres takiej współpracy, szczególnie w obszarze obejmującym tworzenie oprogramowania.

Polska, Śląsk

Miasta, gdzie jest zatrudnionych najwięcej informatyków, to przede wszystkim Kraków i Warszawa.

Ciągle słabo wykorzystywanym miejscem dla rozwoju usług informatycznych jest Śląsk, mimo że posiada ogromny potencjał ze względu na położenie, dogodny dojazd (główne drogi krajowe, 2 lotniska), dostępność do największych ośrodków naukowych oraz do wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin przemysłu.

Śląsk obejmuje obszar centralno – południowej Polski. Śląsk to zagłębie przemysłu, łatwy jest więc na tym terenie dostęp do specjalistów i technologii związanych z różnymi branżami przemysłowymi. Dogodny dojazd to jedna z największych zalet Śląska, w okolicy znajdują się 2 lotniska międzynarodowe, przez Śląsk przebiegają główne drogi krajowe, jest także doskonałe połączenie kolejowe.

Niezmiernie istotny jest także łatwy dostęp do studentów i uczelni technicznych. Sam Śląsk jest dużym ośrodkiem naukowym a w jego bliskim sąsiedztwie znajdują się największe ośrodki naukowe w Polsce – Kraków, Wrocław, Łódź, a także Częstochowa, Bielsko – Biała, Opole.

Outsorcingowa potęga

IDC szacuje aktualną wartość światowego rynku outsourcingu na ponad 360 miliardów dolarów, z czego ponad 64% stanowi outsourcing IT. W 2011 roku Polski rynek IT osiągnął wartość 9,7 mld USD, a tempo jego wzrostu wyniosło ok. 5%. A według prognoz IDC w 2012 polski rynek IT wzrośnie o kolejne 4% do 10,65 mld dolarów. Ponad 60% firm szacuje, że tendencja wzrostowa będzie się utrzymywała również w kolejnym roku.

Usługi w formie offshore outsourcingu i captive offshoringu są wykonywane w ponad 100 państwach na świecie. Światowym liderem pozostają Indie, z około 40% udziałem w rynku. Najnowsze prognozy wskazują jednak na to, że w najbliższych latach udział tego państwa będzie się zmniejszać kosztem innych, rosnących lokalizacji, w tym Europy Środkowo-Wschodniej. Warto podkreślić, że w ostatnich kilku latach zaznaczył się wyraźny wzrost udziału omawianego regionu w globalnym rynku offshoringu usług. Udział omawianych państw Europy Środkowo-Wschodniej można obecnie szacować na około 8% całkowitej wartości offshoringu usług na świecie. W ostatnim roku także Polska zdecydowanie umocniła swoją markę w Europie i szerzej – na świecie jako miejsce pod inwestycje z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Została dostrzeżona nie tylko przez przedstawicieli globalnych korporacji i organizacji branżowych, ale i międzynarodowe grupy analityczne.

Kilka faktów o outsourcingu w Polsce:


 • Europie Wschodniej znajduje się ponad dwadzieścia najważniejszych ośrodków offshoringu usług w Europie Środkowo-Wschodniej. Warto zaznaczyć, że Polska wyróżnia się na tle regionu dużą liczbą i stopniem rozwoju takich ośrodków.
  W Polsce najsilniejszych jest 7 ośrodków offshoringu, stanowią je aglomeracje: Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Metropolia Silesia, Trójmiasto i Poznań. To tu ulokowanych jest ponad 80% wszystkich centrów usług w Polsce. Wynika to przede wszystkim z mocnych ośrodków akademickich w tych miastach oraz szerokiej dostępności nowoczesnej powierzchni biurowej. Co o ciekawe, w poszczególnych miastach (poza Łodzią) można zaobserwować wyraźną specjalizację obsługiwanych procesów. W Warszawie i Poznaniu dominują usługi finansowo-księgowe, w Krakowie – usługi IT oraz finanse i księgowość, we Wrocławiu – badania i rozwój, w Katowicach – obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi IT, a w Trójmieście – badania i rozwój oraz usługi IT.
 • Polska jest zdecydowanym liderem pod względem wielkości zatrudnienia w sektorze w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2009 r. przybyło w Europie Środkowo-Wschodniej ponad 60.000 nowych etatów, z czego zdecydowanie najwięcej (45%) w Polsce.
  Średnioroczny wzrost zatrudnienia w sektorze offshoringu w Polsce w latach 2008-2012 utrzymuje się na poziomie ponad 20% i charakteryzuje się największą stabilnością wśród wszystkich państw regionu. W branży nowoczesnych usług biznesowych w kraju pracuje dziś ponad 85.000 specjalistów w ponad 360 centrach usług, jest to o 50% więcej niż w 2009 r. Tylko w ciągu ostatniego roku przybyło 15.000 nowych miejsc pracy. Polska efektywnie konkuruje o projekty outsourcingowe z takimi potęgami jak Indie czy Chiny i jest już w pierwszej piątce najważniejszych lokalizacji na globalnej mapie usług.
 • W 2011 r. grupa Everest uznała Polskę za najbardziej dojrzałą lokalizację offshoringową w Europie i jedną z 5 czołowych na świecie.
 • Hackett Group zidentyfikował Polskę jako jeden z krajów najczęściej wskazywanych przez inwestorów zagranicznych pod projekty offshoringowe.
 • Tholons zaklasyfikował Kraków na 11. miejscu najbardziej atrakcyjnych aglomeracji outsourcingowych na świecie.
 • Silną pozycję Polski potwierdzają także analizy ABSL, z których wynika, że centra usług biznesowych w Polsce generują niemal 40% z ogólnej puli etatów w Europie Środkowo-Wschodniej (Central and Eastern Europe, CEE). Już co 3. globalne centrum biznesowe, które trafia do tej części świata jest lokowane nad Wisłą.

Głównym polskim „produktem” eksportowym z branży IT są, cieszący się dużym uznaniem, informatycy, którzy bez problemu zdobywali pracę w zagranicznych firmach. Tak więc decyzja polskich firm informatycznych o poszukiwaniu zagranicznych rynków zbytu ma wszelkie szanse powodzenia głównie ze względu na fakt, iż rodzime przedsiębiorstwa z branży IT w pełni wykorzystują wszystkie swoje atuty, do których należą cieszący się bardzo dobrą opinią specjaliści pracujący przy produkcji sprzętu oraz oprogramowania, bardzo wysoka jakość produktu a także, co odgrywa także niebanalną rolę, niższe koszty produkcji, które pozwalają sprzedawać na konkurencyjnych warunkach przy zachowaniu wysokiego współczynnika jakości do ceny.

Wśród eksporterów IT, oprócz największych firm z branży, których produkty sprzedawane są nie tylko w Europie, ale także w USA i w krajach arabskich, coraz większą rolę zaczynają odgrywać mniejsze przedsiębiorstwa – ich elastyczność, a zarazem wysoki poziom kompetencji to połączenie cech, które idealnie wpisują się w potrzeby zagranicznego konsumenta. Wysoka jakość usług a jednocześnie ciągle jeszcze niższe niż na Zachodzie koszty pracy oraz małe różnice kulturowe gwarantują polskim firmom IT dużą szansę ekspansji na rynki zagraniczne.

Najwięksi są już w Polsce

Największym skupiskiem inwestycji procesów biznesowych (BPO) jest Kraków i jego okolice oraz Śląsk. Swoje centra finansowo-księgowe mają tu m.in. Lufthansa, IBM, Elektrolux, Philip Morris, Fortis Bank,Shell, Capgemini, HCL, ACS i HSBC, France Telecom, a Alior Bank – największa inwestycja finansowa w Europie – otworzył w Krakowie swoje Centrum Rozliczeniowe. Centra outsourcingowe mają w Polsce także Hewlett-Packard, Infosys, General Electric. Centrum badawczo-rozwojowe ulokowała tu Motorola oraz IBM (pierwsze centrum R&D), Delphi otworzył tu główną siedzibę i centrum badawczo-rozwojowe, swoje siedziby i centra R&D otworzyły także Sabre, Google, HCL Technologies, UBC, Elettric 80, Ericpol; swoją inwestycję planuje tu w najbliższym czasie także Cisco (wsparcie sektora IT), a Wyse Technology, kontrolujący 40 proc. rynku światowego terminali komputerowych, uruchomił centrum oprogramowania.

Dynamika wzrostu segmentu IT

Jak podaje najnowszy raport Computerworld, polski rynek IT w 2011 roku miał wartość ponad 29 miliardów złotych i wielkie perspektywy wzrostu.

Dane IDC Poland pokazują, że wobec kryzysowego 2009, rynek w roku 2010 roku wzrósł o 2,5 mld zł i prognozuje się że w 2012 nastąpi kolejny duży wzrost rynku. Branża IT spogląda na rok 2012 bardzo optymistycznie. Blisko 70% oczekuje poprawy, a dużo lepszej sytuacji oczekuje 5% z nich. Rynek będzie rozwijał się bez zmian według mniej niż 25% firm.


Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zatrudnienie specjalistów w firmach z sektora BPO w Polsce sięgnęło 85 tysięcy – co daje dwukrotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Podkreśla się, że do końca tego roku zatrudnienie w sektorze BPO może sięgnąć 100 tysięcy. Już teraz Polacy zajmują 40 proc. miejsc pracy w branży outsourcingowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kierunek tych zmian jest przejawem unowocześniania się sektora i upodobniania się Polski do rynków rozwiniętych krajów europejskich. Zgodnie z prognozą do 2014 r. przewidywane jest dalszy spadek udziału sprzętu na rzecz dwóch pozostałych segmentów.

Zgodnie z wynikami badań Polska jest jedną z najczęstszych lokalizacji outsourcingowych, wybieranych przez zagranicznych inwestorów. W 2011 roku pojawiło się 38 nowych centrów usług biznesowych w Polsce. Wartość polskiego rynku outsourcingowego w 2012 roku wzrosła o 3 mld złotych dając tym samym wysokość 12 mld. Ponad 60% firm szacuje, że tendencja wzrostowa będzie się utrzymywała również w kolejnym roku. Według badań Instytutu Outsourcingu można oczekiwać, że wzrost przychodów polskich firm outsourcingowych może sięgnąć nawet 35%.

W porównaniu do struktury z lat poprzednich można zauważyć trend przejawiający się zmniejszaniem znaczenia segmentu sprzętu (59% w roku 2008, 63% w 2007) oraz wzrostem istotności usług (28% w roku 2008, 24% w 2007) i oprogramowania (13% w roku 2008 i w 2007).

Struktura rynku IT w Polsce w latach 2010 i 2014

You cannot copy content of this page