Przykładowe realizacje

Oprogramowanie dla biznesu - B2B

System do zarządzania trackerami GSM

Wizualizacja położenia w sieci Web.

Rozbudowane konto użytkownika: płatności, faktury, abonamenty.

Alarmy oraz powiadomienia SMS: prędkość, obszar zastrzeżony...

Możliwość współpracy z wieloma serwerami map.

Generowanie raportów oraz historii alarmów.

Statystyki.

Zintegrowany sieciowy system księgowy

Pobieranie danych z zewnętrznych systemów fakturujących oraz księgujących.

Udostępnianie danych w sieci Internet.

Wyliczanie podatków oraz zobowiązań w stosunku do ZUS.

Generowanie przypomnień oraz kontrola dotrzymywania terminów ustawowych.

Udostępnianie wzorców dokumentów.

Generowanie raportów oraz wydruków podatkowych.

Statystyki.

Wirtualne biuro

Zarządzanie bazą klientów biura.

Obsługa rozmów telefonicznych.

Obsługa korespondencji.

Zarządzanie salami konferencyjnymi i innymi zasobami.

Opisy i zdjęcia, harmonogramy.

Rezerwacje.

Sieć wirtualnych biur podatkowych

Wspomaganie zarządzania zasobami.

Elektroniczna wymiana dokumentacji.

Rozliczenia.

Raporty i symulacje.

Udostępnianie danych księgowych.

System zarządzania projektami

Rejestrowanie projektów i ich operacji składowych (zadań).

Przydzielanie zadań do pracowników.

Priorytetyzowanie i harmonogramowanie zadań (generowanie wykresów Gantt'a).

Raportowanie postępów realizacji projektów.

Zarządzanie wersjami projektów (przypisywanie zadań do wersji).

Automatyczne generowanie informacji o zmianie planu pracy.

Integracja z modułem rejestracji czasu pracy.

Statystyki.

Zarządzanie relacjami z klientami – CRM

Baza danych przedsiębiorstw oraz osób kontaktowych.

Zarządzanie kontaktami z klientami.

Planowanie kontaktów - przypomnienia.

Statystyki i raporty.

Środowiska programistyczne

 • Visual Studio 2005
 • Visual Studio 2008
 • Eclipse

Języki programowania

 • PHP
 • C#
 • Java
 • JavaScript

Komponenty i biblioteki zewnętrzne

 • .NET,
 • ASP.NET,
 • Web Services,
 • SOAP,
 • ADO.NET,
 • J2EE (JDBC, JNI, EJB, JMS, Servlets)

You cannot copy content of this page