Artykuły

W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na wiedzę i budowanie doświadczenia. Poniżej prezentujemy mały wycinek tego czym chcemy się podzielić ze światem.

Audiologia elektrofizjologiczna

Audiometria jest nauką zajmującą się oceną reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu można podzielić na subiektywne i obiektywne. Subiektywne, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). W przypadku, gdy pacjentem jest noworodek lub małe dziecko musi być użyta metoda obiektywna, taka jak audiometria elektrofizjologiczna. Audiometria elektrofizjologiczna to zbiór metod opartych o pomiar i analizę biopotencjałów elektrycznych, będących efektem aktywacji kolejnych elementów układu słuchowego. W prawidłowo pracującym systemie słuchowym można zarejestrować ok. 20 różnych potencjałów. Generują je m.in. ślimak, nerw słuchowy, ośrodki w pniu mózgu, kora mózgowa i inne. Największe znaczenie w praktyce klinicznej mają potencjały wywołane pnia mózgu – ABR (ang. Auditory Brainstem Responses). Dodatkowo, niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat „Słuchowe potencjały stanu ustalonego” (ang. Auditory Steady-State Evoked Responses), najbardziej nowatorskiej i najszybciej rozwijającej się gałęzi audiologii.

Pobierz pełną wersję artykułu w formie prezentacji

Zintegrowana platforma PDA - DSP

Celem niniejszej prezentacji jest zaproponowanie nowej, modularnej platformy sprzętowej, dedykowanej dla systemów przetwarzania sygnałów, oraz wykorzystującej połączone platformy PDA i DSP w celu osiągnięcia synergii międzyplatformowej. DSP będzie odpowiedzialne tylko za przetwarzanie danych (sygnałów). Wszystkie pozostałe funkcjonalności będą realizowane przez Pocket PC. Modularna budowa będzie skutkować łatwością modernizacji każdego z podsystemów, niezależnością od konkretnych dostawców i modeli, szybką i tanią rozbudową o nowe funkcjonalności (aktualnie zaimplementowane oraz dodane w przyszłych wersjach Win CE zaawansowane komponenty GUI będą dostępne zaraz po instalacji nowego OS). Wykorzystanie PDA znacząco przyśpieszy proces rozwijania oprogramowania (większość kodowania będzie odbywać się na poziomie Win CE), możliwe będzie wykorzystanie bibliotek graficznych oraz systemów bazodanowych szeroko dostępnych dla Win CE. Ograniczenia związane z RTOS będą dotyczyć tylko części DSP. Komunikacja pomiędzy DSP i PDA będzie realizowana poprzez SPI.

Pobierz pełną wersję artykułu w formie prezentacji (język angielski)

HL7 - Health Level Seven

HL7 (ang. Health Level Seven) – standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych. Opracowany przez organizację o tej samej nazwie, powstałą w 1987 r. Protokoły opisane w HL7 dotyczą warstwy aplikacyjnej (siódmej) modelu OSI stąd nazwa standardu. Definiują komunikaty poziomu aplikacji używane przez systemy szpitalne. Główne funkcje systemu obejmują komunikaty dotyczące: dostęp do danych, pobieranie danych, przesyłanie danych, sterowanie, pobieranie wyników i obserwacji klinicznych.

Pobierz pełną wersję artykułu w formie prezentacji (język angielski)

Przenoszenie BSP dla Windows CE z wersji 5.0 do 6.0

Windows Embedded CE 6.0 cechuje się całkowicie przebudowanym jądrem systemu (wprowadzono sterowniki pracujące w trybie jądra), które umożliwia równoczesną obsługę do 32 000 procesów, co jest znaczących postępem w stosunku do 32 obsługiwanych w poprzedniej wersji. W nowym OS systemowe API zostało przesunięte z procesów pracujących w trybie użytkownika do bibliotek pracujących w trybie jądra. Ograniczenia, istniejące w poprzednich wersjach systemu operacyjnego, na ilość procesów (32) oraz adresowanie pamięci wirtualnej (32MB) zostały usunięte. Dodatkowo, sterowniki dostarczane przez producentów OEM zostały odseparowane od systemu operacyjnego – jądro systemu zostało zawarte w kernel.dll a warstwa sterowników OEM w nk.exe.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji dotyczących skali, natury oraz szczegółów implementacyjnych zmian, niezbędnych w celu dostosowania BSP (ang. Board Support Package) zgodnego z Windows CE 5.0 do Windows CE 6.0. Wszystkie opisy, założenia oraz konkluzje związane ze sprzętem odnoszą się do platformy DBAu1550, mogą być jednak wykorzystane w czasie pracy nad dowolnym BSP.

Pobierz pełną wersję artykułu (język angielski)

Otoemisja akustyczna (OAE)

Otoemisja akustyczna jest zjawiskiem polegającym na generowaniu cichego sygnału akustycznego, który powstaje w ślimaku na skutek ruchów komórek słuchowych zewnętrznych. U prawie 100% prawidłowo słyszących ludzi można zaobserwować to zjawisko (z wyjątkiem osób z problemami neurologicznymi, u których można zarejestrować OAE, natomiast występuje brak ABR). Wysoka korelacja pomiędzy prawidłowo pracującym zmysłem słuchu a OAE została wykorzystana do budowy prostego, nieinwazyjnego testu oceniającego słuch. Wyróżnia się dwa typy otoemisji akustycznej – otoemisję spontaniczną oraz wywołaną. Tylko dla wywołanej korelacja z prawidłowym słyszeniem jest wysoka, więc tylko wywołana jest wykorzystywana do zastosowań klinicznych. Istnieją dwie metodologie wywoływania OAE – pierwsza to stymulacja ucha przy pomocy trzasku, a druga – przy pomocy pary czystych tonów o określonym (najczęściej 65 – 55 dB lub 65 – 65 dB) natężeniu.

Pobierz pełną wersję artykułu w formie prezentacji

Standard komunikacji POCT (Point-of-Care)

Możliwość wykonywania w czasie i miejscu kontaktu lekarza z pacjentem (point of care test – POCT) stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego sposobu wykorzystującego specjalistyczne pracownie. Oprócz urządzenia wykonującego pomiar, niezwykle ważnym elementem jest wymiana danych, która umożliwi jego komunikację z systemem szpitalnym lub innym oprogramowaniem przechowującym/analizującym wyniki badań. Standard komunikacji POCT definiuje narzędzie umożliwiające inżynierom projektowanie urządzeń, stacji roboczych i systemów klasy HIS, które będą w stanie wymieniać ze sobą dane w czasie rzeczywistym.

Pobierz pełną wersję artykułu w formie prezentacji (język angielski)

Zmiany w Windows Embedded CE 6.0

Windows Embedded CE 6.0 („Yamazaki”) jest już szóstą oficjalną wersją systemu operacyjnego dedykowanego dla komputerów przenośnych typu PDA (np.: Pocket PC lub Palm) lub jako system wbudowany dla urządzeń przemysłowych oraz elektroniki użytkowej. Celem niniejszego opracowania jest podsumowanie różnic pomiędzy Windows CE w wersji 6.0 a poprzednimi jego dystrybucjami.

Pobierz pełną wersję artykułu (język angielski)

You cannot copy content of this page