System monitoringu oraz lokalizacji obiektów WayGo

WayGo jest systemem monitoringu oraz lokalizacji obiektów (m.in. samochodów, łodzi czy osób) z wykorzystaniem globalnego systemu pozycjonowania (GPS). Lokalizuje on położenie obiektów w czasie rzeczywistym, przechowuje historię poruszania oraz czasu postojów aut służbowych, czy umożliwia sprawne zarządzanie flotą. Dodatkowo system ten zwiększa bezpieczeństwo dzięki możliwości lokalizacji monitorowanych obiektów, wykorzystuje powiadamianie właściciela o niebezpiecznych sytuacjach za pomocą wiadomości SMS, a wykrywanie ruchu lub opuszczenia zdefiniowanej strefy daje czas na reakcję w przypadku kradzieży. Dane w systemie przesyłane są zarówno dzięki wykorzystaniu globalnego systemu pozycjonowania (GPS) jak również transmisji GPRS w sieciach telefonii komórkowej GSM. System znajdzie swoje zastosowanie zarówno przy zarządzaniu flotą pojazdów jak również jachtami.

Cechy szczególne:


 • Lokalizacja położenia obiektów w czasie rzeczywistym, funkcja dzięki której można łatwo określić, gdzie znajdują się dane obiekty, jaki mają kurs oraz prędkość.
 • Historia poruszania oraz czasu postojów pozwala kontrolować wykorzystanie aut służbowych, kontrola czasu postoju umożliwi sprawdzenie czasu jaki pracownik poświęca na obsługę podległych mu punktów.
 • Zmniejszenie zużycia paliwa to potwierdzony fakt, użytkownicy aut służbowych wyposażonych w urządzenia monitorujące rozważniej wybierają trasy przejazdów.
 • Łatwe rozliczanie pośredników, historia pokazuje jak zostały wykorzystane jachty czy pojazdy właściciela.
 • Sprawne zarządzanie flotą, znajomość pozycji pojazdów umożliwia lepsze zaplanowanie transportów.
 • Wykrywanie nadużyć, analiza historii i danych z czujników zewnętrznych pozwala wykryć kradzież paliwa lub wykorzystanie aut do celów indywidualnych.
 • Alarmy SMS w przypadku braku możliwości dostępu do komputera, zdefiniowane alarmy wykrywające kolizje i przekroczenie prędkości informują natychmiast gdy zaistnieje niebezpieczna sytuacja. Wykryją także opuszczenie określonych stref, wysokie fale jak również niebezpieczne przechyły jachtów.
 • Lokalizacja osób, opieka nad osobami starszymi bądź chorymi, możliwość lokalizacji pozwala zapewnić bezpieczeństwo, a dodatkowy przycisk alarmowy SOS informuje w sytuacji zagrożenia.
 • Lokalizacja zwierząt, odnajdywanie zaginionych zwierząt, określanie ich położenia.
 • Przechowywanie danych historycznych, informacje przechowywane są przez okres 3 lat i w tym czasie mogą służyć jako dowody procesowe.
 • Wbudowany akumulator pozwoli przez klika godzin zlokalizować obiekt w wypadku odcięcia zasilania zewnętrznego.

Budowa systemu

Zasada działania

System monitoringu działa przy wykorzystaniu globalnego systemu pozycjonowania (GPS) oraz transmisji danych GPRS. Dane są przesyłane i obrabiane w trzech etapach:

(Tracker)

Urządzenia (trackery) zamontowane w monitorowanych obiektach odbierają dane lokalizacyjne z satelitów okołoziemskich, następnie dane te są analizowane, przekształcane i przesyłane do serwerów systemu monitoringu. Przekaz danych realizowany jest poprzez transmisje GPRS w sieciach telefonii komórkowej GSM. W przypadku utraty zasięgu GSM wybrane typy urządzeń magazynują w pamięci dane lokalizacyjne oraz informacje z czujek zewnętrznych by zbiorczo przesłać je natychmiast po ponownym uzyskaniu połączenia z serwerem.

(PC)

Serwer nasłuchujący w czasie rzeczywistym analizuje i wstępnie obrabia odebrane informacje z różnych typów urządzeń (dane są przesyłane w różnej postaci) a następnie w ustandaryzowanej postaci przesyła do serwera docelowego (WEB).

(WEB)

Odebrane dane są dodatkowo analizowane. Sprawdzana jest ich poprawność oraz ustawienia użytkownika (limity, alarmy, abonamenty, itp.). W przypadku wykrycia zdefiniowanego wcześniej zjawiska serwer natychmiast po jego wykryciu przesyła alarm za pomocą wiadomości SMS. Typy alarmów są tworzone przez użytkownika w ramach jego abonamentu w panelu administracyjnym. Dane lokalizacyjne dostępne są dla zalogowanego użytkownika natychmiast po ich odebraniu (jeżeli ustawienia konta/abonamentu na to pozwalają). Trasę można śledzić na kilku różnych mapach wyboru.

Zastosowanie (flota pojazdów)

Monitorowanie pojazdów na bieżąco
 • śledzenie pojazdów właściciela w przeglądarce internetowej
 • określanie pojazdu będącego najbliżej punktu odbioru przesyłki
 • optymalizacja tras
 • orientacyjny czas dostarczenia towaru
 • natychmiastowa lokalizacja pojazdu w przypadku awarii
 • spadek zużycia paliwa
 • sprawdzanie historii poruszania i czasów postojów
 • informacje przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS

Zastosowanie (nadzór jachtów)

Optymalizacja zarządzania w wypadku posiadania kilku łodzi czy jachtów
 • przewidywanie czasu dotarcia jachtu do portu
 • powiadomienie SMS w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego
 • aktualna wiedza o lokalizacji jachtów
 • uniknięcie potrzeby szukania jachtu w przypadku awarii
 • skrócenie czasu przybycia jachtu do portu gdy zbliża się moment jego zwrotu
 • informowanie żeglarzy na bieżąco o warunkach atmosferycznych
 • zwiększenie szansy odnalezienia jednostki w razie ewentualnej kradzieży

System zarządzania trackerami GSM

Monitoring samochodów, łodzi, osób…
 • wizualizacja położenia w sieci Web
 • rozbudowane konto użytkownika: płatności, faktury, abonamenty
 • alarmy oraz powiadomienia SMS: prędkość, obszar zastrzeżony
 • możliwość współpracy z wieloma serwerami map
 • generowanie raportów oraz historii alarmów
 • statystyki

PROJEKT

Środowisko programistyczne:
 • WEB – Netbeans
 • PC – Visual Studio 2005
Język programowania:
 • WEB – PHP
 • PC – C#

  

  

You cannot copy content of this page