Nest sp. z o.o. Wolbrom

Referencje dla firmy CodeConcept sp. z o.o.

… W okresie realizacji projektu Spółka wywiązała się ze swoich obowiązków terminowo i profesjonalnie. Powstałe w wyniku projektu oprogramowania spełnia nasze oczekiwania zarówno od strony jakościowej, jak i funkcjonalnej, wydajnościowej oraz estetycznej.

W całym okresie współpracy CodeConcept wykazała się dużym zrozumieniem naszych potrzeb i oczekiwań. Biorąc pod uwagę, że był do dla nas pierwszy realizowany we własnym zakresie projekt tworzenia własnego oprogramowania, CodeConcept miała duży wkład w pozytywną realizację oraz ominięcie szeregu pułapek i zagrożeń wynikających z naszych pionierskich poczynań.

Biorąc pod uwagę powyższe firma CodeConcept jest godna polecenia innym Kontrahentom.

You cannot copy content of this page