Sonel SA Świdnica/Wrocław

Referencje dla firmy CodeConcept sp. z o.o.

W imieniu firmy Sonel SA chciałbym wyrazić zadowolenie ze współpracy z firmą CodeConcept (…).

Pragnę podkreślić, że współpraca przebiegała bardzo sprawnie i bezkonfliktowo. Komunikacja przed, w trakcie i po realizacji projektu jest dobra. Wszelkie prace (…) zostały wykonane profesjonalnie i z dużą sumiennością. Firma CodeConcept wyróżnia się wysoką kulturą organizacyjną, szeroką wiedzą na temat każdego z etapów cyklu rozwoju produktu, znajomością standardów prowadzenia dokumentacji projektowej. Pracownicy CodeConcept są solidni i rzetelni, chętnie wnoszą swoje sugestie do projektu i doradzają, gdy pojawi się taka potrzeba.

W razie potrzeby jestem gotowy osobiście udzielić informacji na temat kontrahenta.

You cannot copy content of this page