Technologie

Języki programowania

Zróżnicowane wymagania klientów co do wyboru środowiska programistycznego oraz języka programowania (głównie związane z potrzebą rozbudowy istniejących systemów) pozwoliły nam na ciągłe rozwijanie naszych umiejętności. Dlatego też jesteśmy gotowi podjąć się zadań, które wymagają szybkiego przyswojenia sobie specjalistycznego języka programowania bądź pracy w nietypowym środowisku programistycznym.

C/C++

Jeden z najpopularniejszych języków tworzenia programowania. Jego cechy to: wysoka wydajność kodu wynikowego, bezpośredni dostęp do zasobów sprzętowych i funkcji systemowych, łatwość tworzenia i korzystania z bibliotek (napisanych w C, C++ lub innych językach), niezależność od platformy sprzętowej lub systemowej (co gwarantuje wysoką przenośność kodów źródłowych), niewielkie środowisko uruchomieniowe.

C#

Obiektowy język programowania. Program napisany w tym języku kompilowany jest do języka Common Intermediate Language (CIL), kodu pośredniego wykonywanego w środowisku uruchomieniowym .NET, Mono lub DotGNU.

php

Obiektowy język programowania dedykowany zarówno dla tworzenia wielowarstwowych, zintegrowanych aplikacji webowych, automatycznych procesów serwerowych, jak również stron internetowych. W oparciu o PHP stworzono wiele zintegrowanych framework’ów programistycznych, które dostarczają gotowe rozwiązania dla szerokiego spektrum powtarzalnych problemów systemowych.

Visual Basic

Język programowania o składni wywodzącej się z języka BASIC. Nie jest to język w pełni obiektowy: nie udostępnia m.in. możliwości dziedziczenia lub polimorfizmu. Wykorzystuje technologię ActiveX.

Python

Język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością. Python wspiera różne paradygmaty programowania: obiektowy, imperatywny oraz w mniejszym stopniu funkcyjny. Posiada w pełni dynamiczny system typów i automatyczne zarządzanie pamięcią, będąc w tym podobnym do języków Perl, Ruby, Scheme czy Tcl. Podobnie jak inne języki dynamiczne jest często używany jako język skryptowy. Interpretery Pythona są dostępne na wiele systemów operacyjnych.

Java

Obiektowy język programowania stworzony przez grupę roboczą pod kierunkiem Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Java jest językiem tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego, czyli postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną. Język cechuje się silnym typowaniem. Jego podstawowe koncepcje zostały przejęte z języka Smalltalk (maszyna wirtualna, zarządzanie pamięcią) oraz z języka C++ (duża część składni i słów kluczowych).

Delphi

Językiem programowania (obiektowym) osadzonym w Delphi jest Object Pascal [#]_. Programy tworzone w Delphi muszą zostać skompilowane do postaci kodu binarnego przed pierwszym wykonaniem, pomimo tego podczas projektowania niektóre komponenty działają już w trakcie tworzenia projektu, umożliwiając oglądanie efektów pracy. Delphi zapisuje informacje o właściwościach obiektów udostępniając je programiście. Informacje te umożliwiają zmianę ich wartości przez programistę bez pisania kodu programu oraz są używane podczas pracy programu – technika ta zwana jest RTTI.

Assembler

Języki asemblera (zwyczajowo asemblery) to rodzina języków programowania niskiego poziomu, których jedno polecenie odpowiada zasadniczo jednemu rozkazowi procesora. Języki te powstały na bazie języków maszynowych danego procesora poprzez zastąpienie kodów operacji ich mnemonikami. Dzięki stosowaniu kilkuliterowych skrótów poleceń zrozumiałych dla człowieka pozwala to z jednej strony na tworzenie oprogramowania, z drugiej strony bezpośrednia odpowiedniość mnemoników oraz kodu maszynowego umożliwia zachowanie wysokiego stopnia kontroli programisty nad działaniem procesora.

You cannot copy content of this page