Technologie

Środowiska programistyczne

Tworzenie oprogramowania w różnorodnych językach związane jest z potrzebą używania równie zróżnicowanych środowisk programistycznych. W naszym dorobku zawodowym mamy zarówno tworzenie oprogramowania w środowiskach programistycznych typu RAD (Rapid Application Development Systems) jak i pracę ze środowiskami stworzonymi dla specjalizowanych zastosowań (np. dla procesorów DSP, w tym używanie symulatorów i emulatorów).

JetBrains

Jetbrains jest czeską firmą produkującą oprogramowanie, którego główną rolą jest zwiększanie wydajności programistów. Firma została założona w 2000 roku i posiada biura w Pradze, Sankt Petersburgu i Bostonie. Stworzyli środowiska do kilku kluczowych technologii, np. dla Python, Java, JavaScript, PHP, czy wiele innych.

Visual Studio

Zintegrowane środowisko programistyczne typu RAD umożliwiające programistom tworzenie skalowalnych aplikacji i usług Web Services.

Android Studio

Android Studio to środowisko programistyczne (IDE) stworzone przez Google na bazie IntelliJ, które kierowane jest do developerów aplikacji na Androida. Pozwala ono wygodnie projektować, tworzyć i debugować własne programy na najpopularniejszą obecnie platformę systemową dla urządzeń mobilnych.

Eclipse

Platforma napisana w języku Java która umożliwia tworzenia aplikacji typu Gruby Klient. Na bazie platformy Eclipse powstało zintegrowane środowisko programistyczne do tworzenia programów w Javie. Środowisko Eclipse IDE jest rozpowszechniane razem z platformą z której się wywodzi.

Xcode

Xcode jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE) firmy Apple Inc., służącym do tworzenia aplikacji i innego oprogramowania na system OS X. Pozwala programować we wszystkich głównych warstwach programistycznych OS X takich jak Carbon, Cocoa i Java.

Visual DSP++

Specjalizowane środowisko firmy Analog Devices przeznaczone do pisania oprogramowania, uruchamiania i debugowania na procesorach sygnałowych (Procesory ADSP-21xx, Procesory Blackfin). Umożliwia tworzenie oprogramowania w języku assembler dedykowanym danemu procesorowi lub w języku wysokopoziomowym takim jak język C.

Borland Delphi

Zintegrowane środowisko programistyczne typu RAD, przeznaczone do pracy pod kontrolą Microsoft Windows. Dzięki palecie komponentów oraz zintegrowanym narzędziom, Delphi umożliwia szybkie i proste tworzenie programów na platformę Windows bez konieczności znajomości WinAPI.

You cannot copy content of this page