Technologie

Systemy bazodanowe

Zadaniem przeważającej części aplikacji jest zbieranie i przechowywanie danych uzyskanych od użytkownika (w rozmaitych formach). Dlatego też bardzo ważnym aspektem tworzenia oprogramowania jest współpraca z bazą danych. Specyfika dotychczas tworzonych przez nas aplikacji wymagała od nas umiejętności obsługi baz danych od najmniejszych (jak MS Access) do tych potrafiących przechowywać olbrzymie ilości danych (jak Oracle).

MS SQL Server

System zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Główny produkt bazodanowy tej firmy (obok Microsoft Jet zastosowanego domyślnie w MS Access, lecz przeznaczonego do mniejszych zastosowań).

Oracle

Relacyjna baza danych. Posługuje się standardowym językiem zapytań SQL oraz posiada wbudowany wewnętrzny język tworzenia procedur składowanych PL/SQL – będący proceduralnie obudowanym językiem SQL. Jako języka tworzenia procedur składowanych w bazach danych Oracle od wersji 8i można używać również języka Java.

MySQL

Darmowy system zarządzania relacyjnymi bazami danych. Cieszy się opinią jednego z szybszych serwerów bazodanowych, dzięki czemu znakomicie nadaje się jako serwer dla często odwiedzanych witryn WWW. Zawiera wsparcie dla replikacji bazy danych (w trybie master->slave) i wielojęzyczności – każda tabela, a nawet każde pole może mieć własne ustawienie kodowania znaków.

PostgreSQL

Jeden z najpopularniejszych darmowych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. W samej bazie można pisać procedury składowane w różnych językach programowania, oprócz wbudowanego języka PL/pgSQL wspiera także języki skryptowe czy też kompilowane jak C, C++, lub Java (jako PL/Java)

You cannot copy content of this page