Technologie

Technologie

Rozwój informatyki wymógł na nas także umiejętność posługiwania się różnymi technologiami. Nie obce są nam rozmaite sposoby dostępu do baz danych czy też najnowocześniejsze technologie związane z Internetem.

WinAPI

Interfejs programistyczny systemu Windows. Jest to zbiór funkcji, stałych i zmiennych potrzebnych i umożliwiających działanie programu w systemie operacyjnym Windows. Zawiera funkcje do tworzenia okien programów, elementów interfejsu użytkownika, obsługi zdarzeń oraz umożliwiające dostęp do innych aplikacji, funkcji sieciowych czy sprzętu w komputerze.

MFC

(Microsoft Foundation Classes)

Podstawowa biblioteka programistyczna Visual C++, której klasy stanowią szkielet aplikacji dla programów pracujących w systemie Windows. Jest to biblioteka napisana w języku C++, która stanowi obiektową (i rozszerzoną) wersję Microsoft Windows API.

.NET Compact Framework

Platforma programistyczna oferująca możliwość tworzenia i uruchamiania aplikacji napisanych z użyciem technologii .NET na urządzeniach mobilnych (PDA, telefony typu Smartphone) pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows CE / Mobile. Jest funkcjonalnie ograniczoną i dostosowaną do potrzeb urządzeń mobilnych wersją platformy .NET Framework.

AJAX

Technika tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych, dzięki której możliwe jest znaczne skrócenie czasu reakcji oraz zwiększenie interakcji stron internetowych poprzez wymianę w tle małych porcji informacji pomiędzy serwerem a klientem bez przeładowywania strony internetowej.

Pełna lista:

  • .NET, ASP.NET, ADO.NET
  • Web Services, SOAP
  • CORBA
  • ODBC, DAO, OLE DB
  • COM, DCOM
  • ActiveX, OLE
  • J2EE (JDBC, JNI, EJB, JMS, Servlets)
  • MFC, Win API
  • XML, AJAX.

You cannot copy content of this page