Szczegółowy zakres prac

W zakresie tworzenia oprogramowania

Tworzenie i rozwój aplikacji Web.

Tworzenie i rozwój aplikacji PC – software.

Tworzenie i rozwój oprogramowania na urządzenia embedded – firmware.

Tworzenie i rozwój oprogramowania na urządzenia mobilne.

Integrację różnorodnych systemów informatycznych: różne rodzaje aplikacji PC, aplikacje PC z oprogramowaniem urządzeń embedded i urządzeń mobilnych. Integracja każdego rodzaju oprogramowania z aplikacjami Web.

Tworzenie baz danych.

Lokalizację oprogramowania.

W zakresie wykonywanych analiz

Stworzenie efektywnego oprogramowania wymaga przeprowadzenia szeregu analiz na różnych poziomach i w różnych obszarach. CodeConcept przeprowadza następujące analizy:

Inwentaryzacja funkcjonującej infrastruktury technicznej.

Lokalizację oprogramowania.

Lokalizację oprogramowania.

Lokalizację oprogramowania.

W zakresie tworzenia dokumentacji

Przeprowadzenie pełnego cyklu projektu wymaga stworzenia dokumentacji na różnych etapach rozwijania oprogramowania. CodeConcept przygotowuje między innymi takie dokumenty jak:

Specyfikacja funkcjonalna projektu.

Specyfikacja techniczna.

Projekt systemu informatycznego.

Dokumentacja testowa i walidacyjna.

Procedura akceptacji oprogramowania.

Traceability matrix.

Instrukcja obsługi oprogramowania.

Usługi poprojektowe:

Nasza oferta usług programistycznych nie kończy się na tworzeniu oprogramowania, proponujemy także Państwu szeroki zakres usług poprojektowych, w tym między innymi:

Monitoring działającego systemu.

Szkolenia.

Rozwój oprogramowania.

Utrzymanie i nadzór autorski.

Projektowanie hardware’u:

W ostatnich latach na prośbę naszych klientów rozwinęliśmy naszą ofertę o dodatkowe usługi związane z projektowanie hardware’u, a dokładnie:

Przygotowanie projektu sprzętu (zarówno SCH jak i PCB) zoptymalizowanego pod kątem rozmiarów, kosztów produkcji, oprogramowania, etc. według wytycznych zamawiającego

Przygotowanie kompletu danych na potrzeby produkcji

Prototypowanie, wstępne uruchamianie oraz testowanie

Koordynacja produkcji (na życzenie klienta)

You cannot copy content of this page