Step by step

Zlecenie integracji i/lub rozbudowy systemu

<strong>T</strong>rudno jest często wycenić z góry stworzenie dodatkowych modułów lub elementów do gotowego systemu jeśli nie zna się samego systemu: jego możliwości rozbudowy, wymiany danych, klarowności kodu itp. Dlatego często pierwszym etapem jest współpraca związana z zapoznaniem się z systemem/systemami, które już funkcjonują.

 1. Zastanów się dokładnie co chcesz osiągnąć:
  • jakie systemy chcesz zintegrować
  • jaki element chcesz dodać i jaka ma być jego funkcjonalność
  • jak szybko potrzebujesz aby projekt był zrealizowany
  • jacy specjaliści powinni pracować przy tym projekcie.
 2. Opisz to co chcesz zrobić, co chcesz osiągnąć poprzez realizację projektu.
 3. Skontaktuj się z CodeConcept: telefon, email.
 4. Z reguły pierwszym etapem jest współpraca w modelu Time & Materials, która pozwala nam na zapoznanie się z gotowymi systemami – jak są zbudowane i jakie dają możliwości dointegrowania innych elementów czy przesyłu danych.
 5. Stworzenie specyfikacji funkcjonalnej – opis projektu, jego funkcjonalności.
 6. Stworzenie dokumentacji technicznej – dokument określający sposoby wymiany danych z systemami zewnętrznymi.
 7. Wycena systemu na podstawie dwóch dokumentów: specyfikacji funkcjonalnej i technicznej.

Poniższy wykres przedstawia kolejność działań jakie należy podjąć aby zlecić usługę Integracji systemów. Po kliknięciu na wykres otworzy się okno ze szczegółowym opisem każdego z kroków.

You cannot copy content of this page