EUROSOFT Ltd. Haifa, Izrael

List referencyjny

…CodeConcept Sp. z o.o. świadczy różnorodne usługi programistyczne dla firmy Eurosoft i związanych z nią spółek. Wielość projektów i różnorodność platform wymagają od CodeConcept zastosowania szerokiego zakresu technologii. Wszystkie prace wykonane przez CodeConcept są w pełni satysfakcjonujące i wysoko oceniane przez każdą ze stron kontraktu…

error: Content is protected !!
Don`t copy text!