Szczegółowy zakres prac

W zakresie tworzenia oprogramowania

Tworzenie i rozwój aplikacji Web.

Tworzenie i rozwój aplikacji PC – software.

Tworzenie i rozwój oprogramowania na urządzenia embedded – firmware.

Tworzenie i rozwój oprogramowania na urządzenia mobilne.

Integrację różnorodnych systemów informatycznych: różne rodzaje aplikacji PC, aplikacje PC z oprogramowaniem urządzeń embedded i urządzeń mobilnych. Integracja każdego rodzaju oprogramowania z aplikacjami Web.

Tworzenie baz danych.

Lokalizację oprogramowania.

W zakresie wykonywanych analiz

Stworzenie efektywnego oprogramowania wymaga przeprowadzenia szeregu analiz na różnych poziomach i w różnych obszarach. CodeConcept przeprowadza następujące analizy:

Inwentaryzacja funkcjonującej infrastruktury technicznej.

Lokalizację oprogramowania.

Lokalizację oprogramowania.

Lokalizację oprogramowania.

W zakresie tworzenia dokumentacji

Przeprowadzenie pełnego cyklu projektu wymaga stworzenia dokumentacji na różnych etapach rozwijania oprogramowania. CodeConcept przygotowuje między innymi takie dokumenty jak:

Specyfikacja funkcjonalna projektu.

Specyfikacja techniczna.

Projekt systemu informatycznego.

Dokumentacja testowa i walidacyjna.

Procedura akceptacji oprogramowania.

Traceability matrix.

Instrukcja obsługi oprogramowania.

Usługi poprojektowe:

Nasza oferta usług programistycznych nie kończy się na tworzeniu oprogramowania, proponujemy także Państwu szeroki zakres usług poprojektowych, w tym między innymi:

Monitoring działającego systemu.

Szkolenia.

Rozwój oprogramowania.

Utrzymanie i nadzór autorski.

Projektowanie hardware’u:

W ostatnich latach na prośbę naszych klientów rozwinęliśmy naszą ofertę o dodatkowe usługi związane z projektowanie hardware’u, a dokładnie:

Przygotowanie projektu sprzętu (zarówno SCH jak i PCB) zoptymalizowanego pod kątem rozmiarów, kosztów produkcji, oprogramowania, etc. według wytycznych zamawiającego

Przygotowanie kompletu danych na potrzeby produkcji

Prototypowanie, wstępne uruchamianie oraz testowanie

Koordynacja produkcji (na życzenie klienta)

Don`t copy text!