Tłumaczenia i Lokalizacje

Traktujemy lokalizację oprogramowania jako pełne przystosowanie produktu do danego rynku. Jest ona złożonym procesem, na który składa się m.in. ustalenie terminologii i zasad tłumaczenia, merytoryczna weryfikacja oraz określenie technicznych rozwiązań wspierających obsługę wielu języków w aplikacji. Tłumaczeniu podlegają opisy i nazewnictwo wszystkich opcji w programie, pomoc, a także instrukcja obsługi. Lokalizacja obejmuje także dostosowanie systemu do regulacji i norm prawnych kraju docelowego.

W chwili obecnej przeprowadzamy lokalizacje aplikacji w dowolnym kierunku w obrębie następujących języków:

You cannot copy content of this page