Aplikacje typu klient-serwer

Oprogramowanie dla biznesu B2B

System zarządzania projektami

Rejestrowanie projektów i ich operacji składowych (zadań).

Przydzielanie zadań do pracowników.

Priorytetyzowanie i harmonogramowanie zadań (generowanie wykresów Gantt’a).

Raportowanie postępów realizacji projektów.

Zarządzanie wersjami projektów (przypisywanie zadań do wersji).

Automatyczne generowanie informacji o zmianie planu pracy.

Integracja z modułem rejestracji czasu pracy oraz statystyki

Zarządzanie relacjami z klientami – CRM

Baza danych przedsiębiorstw oraz osób kontaktowych.

Zarządzanie kontaktami z klientami.

Planowanie kontaktów – przypomnienia.

Statystyki i raporty.

Środowiska programistyczne (IDE)

 • Visual Studio 2005
 • Visual Studio 2008
 • Eclipse

Języki programowania

 • C++
 • C#
 • Java
 • Visual Basic

Komponenty i biblioteki zewnętrzne

 • .NET
 • ASP.NET
 • Web Services
 • SOAP
 • ADO.NET
 • J2EE (JDBC, JNI, EJB, JMS, Servlets)

You cannot copy content of this page